arnulf lüchinger

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, avondopleiding 2002-2007. /"Vormthema's - Vormentaal". Dit was de titel voor mijn schilderijen tijdens het eindexamen aan de Haagse kunstacademie. Verder had ik mij in de scriptie verdiept in één van de grote tegenstellingen in de kunst van de laatste honderd jaren, namelijk "Figuratief - Nonfiguratief" of "Kunst met verhaal - Kunst zonder verhaal". Persoonlijk werk ik momenteel vooral binnen het tweede segment, het nonfiguratieve (de abstractie). Mijn schilderijen zijn autonoom, d.w.z. onafhankelijk van figuratieve thema's. Wel werk ik met inspiratiebronnen. /

"Kunst zonder verhaal" zou je kunnen vergelijken met muziek. Muziek wordt opgenomen via het oor en beeldende kunst via het oog. Daarom wordt deze laatste ook visuele kunst genoemd. Een symfonie in de klassieke muziek, jazz of popmuziek (zonder woorden) heeft wel emotionele inhoud, maar geen verhaal. Deze kwestie hebben Kandinsky en Klee ongeveer een eeuw geleden uitvoerig aan de orde gesteld. Later ontstond zowel in de Nazitijd als ook in de 60er jaren een grote aversie tegen de nonfiguratieve kunst. Het verhaalelement (het narratieve), dat in onze westerse cultuur tot de 19de eeuw een zo belangrijke rol gespeeld had, moest weer hersteld worden. In de 60er jaren werd dit één van de hoofdbeginselen van de rebellerende conceptuelen en gedeeltelijk ook van de kunstenaars van pop-art. /

Het is opmerkelijk, dat de nonfiguratieve kunst veel ouder is dan die van Picasso of Kandinsky. Buiten de westelijke cultuur hoorden de vroege aboriginals of andere leden van "primitieve" culturen tot de eerste nonfiguratieve schilders en beeldhouwers. Deze hebben zich creatief kunnen uiten met autonome composities, vormen, kleurklanken en expressieve handschriften. Je kunt de vraag stellen, welke de artistieke criteria zijn bij het beoordelen van autonome werken als het verhaalelement niet aanwezig is. /

In het algemeen is voor mij de tegenstelling "Figuratief - Nonfiguratief" een positief werkende dialectiek in de kunst. Het is een soort dualiteit. Soms ligt het accent op de ene, dan weer op de andere kant. En soms is het een combinatie van beiden. /

Wat de inspiratiebronnen betreft is voor mij de volgende uitspraak van betekenis. Het zegt iets over de motieven van creativiteit en is afkomstig van Picasso: "L'artiste est un réceptacle d'émotions venues de n'importe où: du ciel, de la terre, d'un morceau de papier, d'une figure qui passe, d'une toile d'arraignée. C'est pourquoi il ne faut pas distinguer entre les choses. Pour elles il n'y a pas de quartiers de noblesse."
("De kunstenaar is een vergaarbak voor emoties van waar dan ook: van de hemel, van de aarde, van een stuk papier, van iemand die voorbijkomt, van een spinnenweb. Daarom moet het ene ding niet boven het andere gesteld worden. Ze zijn alle even edel.") /

 1. flower 1
 2. variant op rubens
 3. bladeren
 4. ontstijgen
 5. zeilen
 6. relatie
 7. sporen
 8. olympia
 9. twee toppen
 10. hiërarch
 11. uibreiding van groen
 12. transparantie
 13. lichtpunten
 14. filosoof
 15. filigraan

Curriculum vitae arnulf lüchinger

Naam:
arnulf lüchinger
Geboren:
0000, 0000
Exposities
periode naam plaats solo/group omschrijving
29.06.-08.07.2007 KABK, eindexamenexpositie Den Haag groeps
12.01.-03.02.2008 Galerie "De Fietsenstalling" Den Haag solo