Leonie Klaufus

Jong Talent 2005, Academie voor beeldende kunsten maastricht

Leonie Klaufus begeeft zich op het terrein van de realiteit, van werkelijke gevoelens over hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen, en van observaties over omgangsvormen tussen mensen. Bij de vormgeving hiervan gaat zij vaak uit van bestaande voorwerpen uit deze realiteit, bijvoorbeeld objets trouvés als tafels, stoelen, kleding, aangevuld met amorfe materialen als gips, cement, hout en metaal. Inspiratiebronnen voor haar zijn kunstwerken van Tony Oursler, Atelier van Lieshout, Hester Oerlemans, Yael Davids en Henrik Plenge Jakobsen.

Haar afstudeerwerk heeft zij samen met Lian Aalders gemaakt. In tegenstelling tot het werk van Leonie Klaufus neigt Lian Aalders met haar werk naar het surrealisme en naar organische natuurlijke vormelementen die in contrast staan met geometrische constructies. De relatie tussen het natuurlijke en gekunstelde is iets wat zij vaak op zoekt: het spanningsveld tussen de natuurlijke en de menselijk gecreëerde wereld, in hoeverre zijn mens en natuur van elkaar afhankelijk, wat zijn de verhoudingen ten opzichte van elkaar en welke invloed hebben ze op elkaar. Haar inspiratie ontleent zij o.a. aan de hedendaagse kunst, denk aan kunstenaars als Mark Dion, John Ganis, Olafur Eliasson, Berlinde de Bruyckere, Martin Effert, Frank der Salm en Matthew Barney. Ook ontleent zij inspiratie aan de taoïstische denkwijze (oude chinese denkwijze op de natuur gebasseerd) en gebieden die te maken hebben met de relatie tussen mens en natuur.

De samenwerking tussen Leonie Klaufus en lian aalders is niet ontstaan vanuit de vele overeenkomsten in stijl en werkwijze. Integendeel, want deze zijn juist tegenovergesteld. In het werk “Fictality” komt deze tegenstelling tot uiting door een gemeenschappelijk concept dat vanuit een contrasterend oogpunt benaderd wordt. Door een verschillende benadering van hetzelfde concept ontstaat er een spanningsveld binnen één en hetzelfde werk. Het is juist dit spanningsveld waar gebruik van wordt gemaakt.


Academieprijs Docentenopleiding 2005

Er is sprake van een samenhangende vasthoudende presentatie. Er zijn goede keuzes gemaakt die een spannend geheel opleveren.

Het aanstekelijk enthousiasme van beide kunstenaars Lian Aalders en Leonie Klaufus zal een meerwaarde voor het onderwijs opleveren.

Juryleden: Yolanda Branderhorst (galeriehouder/ curator), Femke Lutgerink (kunsthistorica/ curator), Ron Mandos (galeriehouder).

  1. Fictality
  2. Fictality
  3. Zonder titel

Curriculum vitae Leonie Klaufus

Naam:
Leonie Klaufus
Geboren:
0000,
Opleiding
periode type institution richting diploma
2000 - 2000 overig Kleine Academie, Amsterdam ja
2001 - 2005 kunstacademie Academie Beeldende Kunsten (ABK), Maastricht Eestegraads docentenopleiding Tehatex ja
Exposities
periode naam plaats solo/group omschrijving
2005 Eindexamenexpositie ABK Maastricht Maastricht duo Fictality
Prijzen en subsidies
periode type omschrijving
1999 prijs Nederland Jeugd Foto Trofee
2004 prijs Kunsthistorische reisprijs
2005 prijs Academieprijs
Nevenactiviteiten
periode omschrijving
2001-2005 Beeldende vormgeving bij tijdschrift Mensenstreken
2004 Workshop beeldende kunst tijdens Theaterweek Texel
2004 Workshop video tijdens Rondje Cultuur Sittard