Allard Boterenbrood

Allard Boterenbrood is a visual artist based in Amsterdam. He works within several disciplines, varying from photography to conceptual art, from painting to sculpture. Each project is based on the in depth exploration of one idea, executed with meticulous precision. Strict underlying concepts allow chance to happen, resulting in a puzzling spontaneity that surprises, fascinates and often makes one smile.

In the ‘Processed project’ Boterenbrood explores the characteristics of reproduction as defined by the traditional four-color offset printing process. The project originated out of disappointment with reproductions of icons of the visual arts. Despite all efforts to make identical copies, they always lack the energy, the liveliness of the original work. Somewhere in the process of reproduction, excitingly vibrant colors lose their power. Therefore Boterenbrood focused on the reanimation of the colors. He has developed an alternative method of reproduction based on the subtractive CMYK color model, celebrating color uniqueness.
The series offer an enlightening insight into the CMYK color construction and result in the creation of the new color reproduction system BCRS (Boterenbrood Color Reproduction System).

The works ‘Processed: 4900 Colors’ and ‘Processed: Meltdown’ pay homage to the artists Gerhard Richter and Sherrie Levine. Boterenbrood ‘processed’ their original works ’4900 Colors’ and ’Meltdown’.

Beeldend kunstenaar Allard Boterenbrood woont en werkt in Amsterdam. Hij beweegt zich binnen verschillende disciplines; van fotografie tot conceptueel werk, van schilderij tot installatie. Aan elk project ligt diepgaand onderzoek van een idee ten grondslag, uitgevoerd met minutieuze precisie. De strikte, onderliggende concepten geven toeval de ruimte, resulterend in een spontaniteit die verrast, fascineert en meer dan eens doet glimlachen.

In het Processed-project onderzoekt Boterenbrood de karakteristieken van reproductie binnen het traditionele vierkleuren offsetdruk procedé. Het project ontstond vanuit teleurstelling over de reproducties van meesterwerken uit de schilderkunst. Ondanks het streven naar identieke kopieën ontberen ze de energie, de levendigheid van het originele werk. Ergens in het reproductieproces verliezen zelfs de meest sprekende kleuren hun kracht. Daarom richtte Boterenbrood zich op de reanimatie van de kleuren. Hij ontwikkelde een alternatieve reproductiemethode gebaseerd op het subtractieve CMYK-kleurmodel.
De serie geeft een verhelderend inzicht in de CMYK kleurconstructie en mondt uit in de creatie van het nieuwe kleurreproductiesysteem BCRS (Boterenbrood Color Reproduction System).

De werken ‘Processed: 4900 Colors’ en ‘Processed: Meltdown’ zijn een homage aan de kunstenaars Gerhard Richter en Sherrie Levine. Boterenbrood paste op de originele kunstwerken van beide kunstenaars ’4900 Colors’ en ‘Meltdown’ zijn eigen BCRS kleurreproductiesysteem toe.

 1. Processed: 4900 Colors 001/196
 2. Processed: 4900 Colors 002/196
 3. Processed: 4900 Colors 003/196
 4. Processed: 4900 Colors 004/196
 5. Processed: 4900 Colors 005/196
 6. Processed: 4900 Colors 006/196
 7. Processed: 4900 Colors 007/196
 8. Processed: 4900 Colors 008/196
 9. Processed: 4900 Colors 009/196
 10. Processed: 4900 Colors 010/196
 11. Processed: Meltdown after Duchamp
 12. Processed: Meltdown after Kirchner
 13. Processed: Meltdown after Mondrian
 14. Processed: Meltdown after Monet
 15. R.I.P
 16. R.I.P #09
 17. Windowspotting 0007_A-cat
 18. Windowspotting 0019_A-cat
 19. Windowspotting 0042_B-cat
 20. Windowspotting 0086_A-cat
 21. Windowspotting 0194_B-cat
 22. Windowspotting 0348_B-cat
 23. Windowspotting 0523_A-cat