Aanroeringen I, (kermisringetjes voor B.),9 van Vojtech Aubrecht