zij die bescherming biedt van Jean Marie van Staveren