Hohere wissen entfahlen, rechter unterecke grau mahlen van Frank van Ansem