Roselien Steur

Het werk is experimenteel van benadering; projektmatig en meestal gericht op specifieke lokaties. (stem)geluid, ritmiek en herhaling uit meerdere bronnen vormen het belangrijkste materiaal; het is direkt en onontkoombaar. het werk speelt met het maken van keuzes; persoonlijk / onpersoonlijk; (on)gemakkelijke situaties. en met de vraag hoe mensen elkaar opzoeken, gedogen of vermijden.
het geluid wordt gedragen door (gebruiks)voorwerpen van mensgrootte.

  1. ja / nee
  2. zonder titel
  3. LPT1/LPT2
  4. jennifer, kevin, wendy, peter en roy
  5. metro.man